ΣΧΟΛΕΙΟ

Σχολεία: Σε λειτουργία η πλατφόρμα edupass.gov.gr | Οι αλλαγές από 1η Νοέμβρη

Η πλατφόρμα, η οποία αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο για την υγειονομική θωράκιση της δια ζώσης λειτουργίας των δημόσιων εκπαιδευτικών δομών, τίθεται σε λειτουργία μόνο για τις δημόσιες σχολικές μονάδες από τη Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου 2021.

Τι αλλάζει στη διαδικασία

Στη νέα πλατφόρμα ενσωματώνονται όλες οι λειτουργίες του self-testing.gov.gr και η διαδικασία έκδοσης της Σχολικής Κάρτας για COVID-19.

Η διαδικασία που θα ακολουθεί η εκπαιδευτική κοινότητα θα είναι η ίδια με την ισχύουσα στο self-testing.gov.gr, αλλά μέσα από διαφορετική πλατφόρμα, την edupass.gov.gr.

Επισημαίνεται ότι το self-test που πρέπει να δηλωθεί στις 28-29/10/2021 από τους γονείς/κηδεμόνες μαθητών που φοιτούν σε δημόσιες σχολικές μονάδες θα δηλωθεί -για τελευταία φορά- στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr.

Από την 1η Νοεμβρίου, οι υπόχρεοι ή οι γονείς/κηδεμόνες τους θα εισέρχονται στην πλατφόρμα edupass.gov.gr και θα δηλώνουν την πρόθεση φυσικής παρουσίας τους στους χώρους της σχολικής μονάδας, δηλώνοντας υπεύθυνα ότι επιθυμούν τα στοιχεία τους (εμβολιασμού, νόσησης, rapid test, PCR test) να προωθούνται αυτομάτως από την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης) στο σύστημα edupass.gov.gr.

Χάρη στο edupass.gov.gr o Διευθυντής της σχολικής μονάδας θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να επιβεβαιώνει ότι εντός της σχολικής μονάδας βρίσκονται μόνο πρόσωπα (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί/μέλη Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π., επισκέπτες), τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Παιδείας, ο έλεγχος στις εισόδους των σχολικών μονάδων θα συνεχίσει να υφίσταται, ωστόσο, θα υπάρχει πλέον η δυνατότητα να διασταυρώνονται τα στοιχεία.

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που φοιτούν σε ιδιωτικές σχολικές μονάδες θα εξακολουθήσουν να δηλώνουν το αποτέλεσμα των self-test στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr και να εκδίδουν την Σχολική Κάρτα για COVID-19, ακολουθώντας την ιδία ακριβώς διαδικασία που ακολουθούν μέχρι και σήμερα.

Ποιοι είναι οι υπόχρεοι

Υπόχρεοι υποβολής στην πλατφόρμα edupass.gov.gr δήλωσης συμμετοχής με φυσική παρουσία στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία στις δημόσιες σχολικές μονάδες είναι:

(α) οι μαθητές/τριες,

(β) το εκπαιδευτικό προσωπικό και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.),

(γ) κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο, που συμμετέχει με φυσική παρουσία σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται εντός των χώρων της δημόσιας εκπαιδευτικής δομής («επισκέπτες»), όπως για παράδειγμα φοιτητές/τριες που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στη σχολική μονάδα.

Σε περίπτωση που έχουν εμβολιασθεί ή που έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου η δήλωση πρέπει να γίνει μία μόνο φορά.

Σε περίπτωση υποβολής σε διαγνωστικό (rapid/PCR) ή αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test), όσες φορές απαιτείται από το εκάστοτε ισχύον πλαίσιο, π.χ. για τους μαθητές που δεν έχουν εμβολιασθεί/νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου η αντίστοιχη δήλωση στο edupass.gov.gr πρέπει να υποβάλλεται δύο φορές την εβδομάδα.

Η νέα πλατφόρμα συνιστά αποτέλεσμα της συνεργασίας των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και είναι προσβάσιμη από το gov.gr. Υλοποιήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ η άντληση των στοιχείων πραγματοποιείται από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και την ΗΔΙΚΑ.

Τι ισχύει για τα τεστ στην εκπαιδευτική κοινότητα

Τα τεστ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την προσέλευση μαθητών, εκπαιδευτικών, διοικητικού και λοιπού προσωπικού στο σχολείο, όταν δεν διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Ως προς τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, η διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό, ενώ υπάρχει ισχυρή σύσταση για τη διενέργεια self test στους μαθητές.

Κάθε εβδομάδα, οι μαθητές, δικαιούνται τη δωρεάν προμήθεια 2 self test τα οποία πρέπει να διενεργούνται 24 ώρες πριν την άφιξη στο σχολείο (προ Τρίτης και Παρασκευής).

Όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), καθώς και το διοικητικό και λοιπό προσωπικό, απαιτείται βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού τεστ, το οποίο γίνεται δύο φορές την εβδομάδα, με δαπάνη του εργαζομένου.

Σημειώνεται ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ ) απέρριψε την προσφυγή 62 γονέων μαθητών και εκπαιδευτικών, οι οποίοι ζητούσαν να ακυρωθεί η από 17.5.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για την εφαρμογή του δωρεάν υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου για COVID-19 σε μαθητές και μαθήτριες, αλλά και στους εκπαιδευτικούς (ΕΕΠ και ΕΒΠ), όπως και στο διοικητικό προσωπικό, όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε οριστικά και αμετάκλητα ότι οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι μαθητές θα υποβάλλονται υποχρεωτικά σε διαγνωστικό έλεγχο (self test) ή μοριακό έλεγχο rapid test (PCR) νόσησης από COVID-19, για επιτακτικούς λόγους δημόσιας υγείας.

http://themamagers.gr