OLD HELLO, OLD HELLO 2

Μια νέα παγκόσμια μελέτη αποκαλύπτει ποιες είναι οι μεγαλύτερες ανησυχίες των σημερινών εφήβων

Οι σχολικές επιδόσεις, ο τρόπος που φαίνονται στους άλλους κι η σχέση τους με τους γονείς τους είναι από τις σημαντικότερες

Τα έξυπνα κορίτσια υφίστανται «φόβο αποτυχίας» ακόμη και όταν ξεπερνούν τα αγόρια στο σχολείο, αποκαλύπτει μια νέα παγκόσμια μελέτη. Η έρευνα 600.000 εφήβων στην ηλικία των 15 – συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 14.000 μαθητών λυκείου της Αυστραλίας – δείχνει ότι ακόμη και τα πιο έξυπνα κορίτσια δεν έχουν αυτοπεποίθηση.

«Τα κορίτσια εξέφρασαν μεγαλύτερο φόβο αποτυχίας από τα αγόρια, ακόμη και όταν ξεπέρασαν τα αγόρια σε μεγάλο βαθμό σε σχέσεις με τις επιδόσεις», αναφέρει η έκθεση.

Αυτό το χάσμα μεταξύ των φύλων ήταν πολύ μεγαλύτερο μεταξύ των μαθητών με την καλύτερη επίδοση. Η μελέτη διαπίστωσε ότι τα κορίτσια είναι καλύτερα από τα αγόρια σε «επίλυση συγκρούσεων» και κατανοούν τις απόψεις άλλων ανθρώπων. Αλλά τα αγόρια είναι καλύτερα ως προς την προσαρμοστικότητά τους σε νέες καταστάσεις, ακόμη και όταν βρίσκονται υπό πίεση.

Η έκθεση αποκαλύπτει επίσης ότι μόνο το 10 τοις εκατό των 15χρονων μπορούν να διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ ενός γεγονότος και μιας γνώμης, καθιστώντας δυσκολότερο τον εντοπισμό «ψεύτικων ειδήσεων».

«Το διαδίκτυο και οι έξυπνες συσκευές έχουν μεταμορφώσει τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι διαβάζουν και ανταλλάσσουν πληροφορίες», επιβεβαιώνει η έρευνα.

«Στο παρελθόν, οι μαθητές θα μπορούσαν να βρουν σαφείς και μοναδικές απαντήσεις στις ερωτήσεις τους σε προσεκτικά επιμελημένα και εγκεκριμένα από τους αρμόδιους φορείς εγχειρίδια, και θα μπορούσαν να εμπιστεύονται αυτές τις απαντήσεις να είναι αληθινές.

Σήμερα, θα βρουν εκατοντάδες χιλιάδες απαντήσεις στις ερωτήσεις τους στο διαδίκτυο, και εναπόκειται σε αυτούς να καταλάβουν τι είναι αλήθεια και τι είναι ψεύτικο, τι είναι σωστό και τι είναι λάθος».

Η έκθεση αναφέρει ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι υπολογιστές πρέπει να συνδυάζονται με ανθρώπινη δύναμη του εγκεφάλου, κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες, καθώς και ηθικές αξίες.

«Η εκπαίδευση στο μέλλον θα πρέπει να μην αφορά μόνο τη διδασκαλία των παιδιών, αλλά να τα βοηθά να αναπτύξουν μια αξιόπιστη πυξίδα για να περιηγηθούν σε έναν ολοένα και πιο περίπλοκο, διφορούμενο και ασταθές κόσμο», προτείνει η μελέτη ως συμπέρασμα.

Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι έξι τοις εκατό των μαθητών παγκοσμίως «αισθάνονται πάντα λυπημένοι» και το ένα τρίτο είναι δυσαρεστημένοι με τη ζωή τους – μια αύξηση πέντε τοις εκατό σε μόλις τρία χρόνια. Οι έφηβοι ανησυχούν περισσότερο για τη σχολική επίδοση, τη σχέση τους με τους γονείς τους και τον «τρόπο που φαίνονται».

Η έκθεση του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) καλεί τις κυβερνήσεις να «προωθήσουν την ισότητα» μεταξύ φτωχών και πλούσιων μαθητών. «Ενώ οι μαθητές από ευημερούσες οικογένειες συχνά βρίσκουν ένα δρόμο για επιτυχία στη ζωή, εκείνοι από τις μειονεκτούσες οικογένειες έχουν γενικά μόνο μία μοναδική ευκαιρία στη ζωή, και αυτός είναι ένας σπουδαίος δάσκαλος και ένα σπουδαίο σχολείο», λέει.

Η έκθεση 400 σελίδων δείχνει επίσης ότι οι Αυστραλοί έφηβοι πρωτοστατούν στον κόσμο για να υποδεχτούν τους μετανάστες, αν και λίγα παιδιά Αυστραλίας μελετούν μια δεύτερη γλώσσα.

Τα ευρήματα του ΟΟΣΑ, τα οποία κυκλοφόρησαν στο Παρίσι τις τελευταίες ημέρες, αποτελούν μέρος του τελευταίου τεστ προγράμματος Διεθνούς Αξιολόγησης Φοιτητών (PISA) για το 2018.

ΠΗΓΗ:childit.gr