ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η εφαρμογή του RTK GPS στη γεωργία

Η διαχείριση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε μια αγροτική εκμετάλλευση μπορεί σε αρκετές περιπτώσεις να παρουσιάσει κάποιες δυσκολίες. Για παράδειγμα, ο σχεδιασμός της διαδρομής που θα διαγράψει ένα τρακτέρ μέσα σε αυτή αποτελεί μια χρονοβόρα διαδικασία η οποία απαιτεί σχεδιασμό από τον παραγωγό.

Το GPS στη γεωργία ακριβείας

Στον κλάδο της γεωργίας ακριβείας η χρήση GPS μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη λύση του παραπάνω προβλήματος. Παρόλα αυτά, ακόμα και οι πιο σύγχρονες συσκευές GPS που κυκλοφορούν στην αγορά χαρακτηρίζονται από ανακρίβειες και συχνά μπορεί να έχουν απόκλιση μέχρι και 10 εκατοστά από τη σχεδιασμένη διαδρομή. Με την αξιοποίηση ενός συστήματος RTK GPS αυτές οι ανακρίβειες μπορούν να αποφευχθούν και τα σφάλματα εντοπισμού θέσης να περιοριστούν ώστε να μην ξεπερνούν τα λίγα εκατοστά. Αν μάλιστα έχει γίνει σωστή τοποθέτηση του συστήματος, τότε το σφάλμα αυτό μπορεί να μην ξεπερνάει το ένα εκατοστό από την προγραμματισμένη διαδρομή.

Πώς λειτουργούν τα συστήματα εντοπισμού θέσης RTK στη γεωργία;

Στην περίπτωση που υπάρχει ήδη εγκατεστημένο ένα σύστημα εντοπισμού θέσης RTK στο τρακτέρ ή κάποιο άλλο γεωργικό μηχάνημα, το σήμα εκπέμπεται από τον δορυφόρο προς τη βάση του συστήματος GPS για την επεξεργασία του.

Στη συνέχεια, το σήμα (με τις RTK διορθώσεις θέσης του συστήματος) εκπέμπεται στον δέκτη που είναι εγκατεστημένος στο τρακτέρ ή το μηχάνημα που βρίσκεται στην εκμετάλλευση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ο παραγωγός να λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες σχετικά με την πραγματική θέση του στο χωράφι χωρίς αλλοιώσεις, όπως συμβαίνει στην περίπτωση χρήσης απλών συστημάτων GPS εντοπισμού.

Για τη μετάδοση της πληροφορίας από τη βάση του συστήματος προς τον δέκτη που βρίσκεται στο τρακτέρ ή το μηχάνημα συνήθως χρησιμοποιείται μια απλή σύνδεση στο ίντερνετ μέσω του δικτύου τηλεπικοινωνιών. Για άμεση μετάδοση της πληροφορίας, καλό θα είναι να επιλέγεται ο πάροχος που παρέχει την καλύτερη κάλυψη. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μια κεραία στο έδαφος για τη λήψη του σήματος.

RTK κεραία εδάφους | Πηγή εικόνας: https://www.agroclica.gr/

Οφέλη από τη χρήση της τεχνολογίας RTK στα τρακτέρ

  • Μεγαλύτερη οικονομία σε καύσιμα με τη δημιουργία βέλτιστων διαδρομών, αυξάνοντας την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα της εκμετάλλευσης.

  • Δυνατότητα επανάληψης της διαδρομής που ακολουθήθηκε με ακρίβεια.

  • Μείωση πιθανότητας αλληλοεπικάλυψης των διαδρομών μέχρι και 0,33%.

  • Μείωση της επίδρασης που έχει ο ανθρώπινος παράγοντας και της πιθανότητας σφάλματος του χειριστή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο χειριστής να κουράζεται και να στρεσάρεται λιγότερο κατά την εργασία του.

Προοπτικές αξιοποίησης της τεχνολογίας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις

Λίγα χρόνια πριν, τα συστήματα RTK GPS ήταν πολύ ακριβά και απευθύνονταν μόνο σε μεγάλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη χαμηλή ανταγωνιστικότητα των εταιρειών παραγωγής τέτοιων συστημάτων, οδήγησε στη μειωμένη ζήτηση αυτών των συστημάτων από τους παραγωγούς.

Παρ’ όλ’ αυτά, με την πτώση του κόστους αγοράς τους, καθώς και με την αυξανόμενη τάση υιοθέτησης τεχνικών γεωργίας ακριβείας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, η ζήτηση των παραγωγών για συστήματα RTK GPS αυξήθηκε και αυτή σημαντικά αναδικνύοντάς την ως μία από τις πιο διαδεδομένες τεχνολογίες που εφαρμόζεται στον πρωτογενή τομέα.

Εφαρμογές των συστημάτων RTK στη γεωργία

  • Τα RTK συστήματα μπορούν να αξιοποιηθούν για τη χαρτογράφηση της έκτασης μιας εκμετάλλευσης αλλά και για τη συλλογή δεδομένων για την περεταίρω ανάλυσή τους και χρήση τους κατά την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.

  • Το σύστημα RTK δίνει τη δυνατότητα στον παραγωγό να εγκαταστήσει σύστημα αυτόματου τιμονιού στο τρακτέρ με σκοπό την περεταίρω αύξηση της αποδοτικότητας του οχήματος.

  • Η εξέλιξη των τεχνολογιών που σχετίζονται με τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών όπως είναι για παράδειγμα η ικανότητα μετάδοσης δεδομένων με μεγάλη ταχύτητα μέσω του δικτύου RTK δίνει τη δυνατότητα γρήγορης επεξεργασίας τους και λήψης δραστικών αποφάσεων σχετικά με την καλύτερη δυνατή διαχείριση της εκμετάλλευσης.

  • Τέλος, αυτή η τεχνολογία μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στον παραγωγό να μειώσει τη φθορά των μηχανημάτων του, να ελέγξει την πιστότητα των εργατών του και την επίτευξη των τελικών του στόχων που έχει για την καλλιέργειά του.

Δες περισσότερα στο https://www.agroclica.gr/.Φώτης Δεληγιάννης
Αρθρογράφος
Γεωπόνος

Διαβάστε περισσότερα για τον Φώτη Δεληγιάννη εδώ.